Werkafspraken

Hierbij een aantal werkafspraken die van toepassing zijn op onze coachingsactiviteiten:

  • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de klant in opdracht van de werkgever gecoacht wordt. In dat geval worden afspraken gemaakt tussen werkgever, klant en coach over de aard en de inhoud van de rapportage.
  • De klant draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel tijdens het coachtraject als daarna.
  • Voor online coaching geldt dat 15% van het totale bedrag in rekening wordt gebracht bij de start van het traject en de overige 85% aan het einde van de coachingsperiode.

Deze werkafspraken zijn van toepassing naast onze algemene voorwaarden voor coaching, die onverkort van toepassing zijn.

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach