Voordelen online coaching

Welke voordelen biedt online coaching via email jou?

  • Gericht en krachtig je doel bereiken

Doordat er meer contactmomenten via email zijn, kunnen oefeningen en opdrachten in kleinere stukjes worden opgedeeld. Ook is er een levendige en continue interactie, met veel terugkoppeling en feedback van de coach. Hierdoor werk je zeer gericht en krachtig aan je doel. Je kans van slagen neemt toe en je zal je doelen eerder met succes realiseren.

  • Flexibiliteit en continue begeleiding

Bij coaching via email bepaal je zelf wanneer er contact is met de coach. Dit kan overdag, ’s avonds, thuis of op het werk. Het kan ook na een specifieke ervaring of gebeurtenis of wanneer je een urgente oplossing wilt voor een probleem.

Je kunt contact opnemen met de coach wanneer jij daar behoefte aan hebt. Je bepaalt zelf hoe vaak en hoe lang je wilt schrijven.

  • Snel tot de kern komen

Door je gedachten en emoties op te schrijven in een email, kom je sneller tot de kern. Ook kun je daardoor meer afstand nemen van een situatie en kun je de daarbij behorende gedachten en gevoelens beter ordenen. Je kunt het probleem makkelijker vanuit verschillende perspectieven bekijken, waarderen en in de context plaatsen. Het opschrijven draagt bij aan de verwerking op cognitief en op emotioneel niveau.

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach