Schriftelijk werken aan je goede voornemens!

Velen van ons hebben nu aan het begin van dit nieuwe jaar goede voornemens voor 2013!

Hierbij een aantal tips om schriftelijk te werken aan je goede voornemens en deze om te zetten in daadwerkelijke verandering.

Zie je goede voornemen als het begin van een veranderingsproces. Vaak gaat aan het maken van goede voornemens een traject van intern overwegen vooraf. Je hebt twijfels, ervaart weerstand tegen de verandering en weegt de voor-en-tegens af.

Tip:
Schrijf eerst alle voordelen op van de huidige situatie. Daarna inventariseer je alle nadelen van de nieuwe situatie (de verandering). Vervolgens schrijf je de nadelen van de huidige situatie en de voordelen van veranderen op.  Verschuif je aandacht naar deze laatste twee.

Vervolgens neem je een besluit tot verandering en kom je in actie. Belangrijk is om een concreet plan van actie te maken met daarin de stappen hoe je de verandering gaat realiseren.

Tip: Informeer je goed en kijk wat je kan leren van je eerdere succeservaringen. Formuleer kleine tussenstappen en mijlpalen. Hang dit plan van actie zichtbaar op.

Je richt je energie op het uitproberen van nieuw gedrag en het vermijden van oude gewoontes. Je doet nieuwe ervaringen op en leert. De uitdaging in deze fase zit vooral in het doorzetten. Soms lukt het gewoon even niet of je twijfelt. Bedenk dat verandering meestal cyclisch verloopt. Dit houdt in dat terugval deel uitmaakt van het proces. Stel het u voor als een spiraal omhoog. Bij elke stap (ook een mislukte stap) die je doet, verandert er iets. Je doet even een stapje terug maar het is nog niet een definitieve terugval. Zie een terugval dus ook als een stapje vooruit in je proces en ga daarna weer verder.

Tip: Noteer elke dag je succes-ervaring(en), hoe klein deze ook zijn,  en visualiseer de spiraal omhoog in een tekening waarop je je stappen vooruit noteert.  Dit motiveert om door te zetten.

Met een online coachtraject kun jij je laten ondersteunen om je voornemen om te zetten in een daadwerkelijke verandering! Klik hier voor contact.

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach