Positieve werking van online coaching

Wil je meer lezen over de positieve werking van online coaching?

In haar boek “Het succes v@n online coaching” laat Mirjam Windrich vanuit verschillende perspectieven de voordelen van online coaching zien. 

Zij geeft aan wat ervoor zorgt dat er vaak, anders dan bij persoonlijk contact, snel en aantoonbaar een positief effect optreedt. Achter de computer is de concentratie op de materie hoog en de kans op afleiding klein. De client leest, observeert en onderzoek zijn eigen gedachten en gevoelens in alle rust, op de momenten dat het hem of haar uitkomt. Dat sterkt het bewustzijn, geeft kracht en zelfvertrouwen.

INBN: 978 90 274 9738 3

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach