Oplossingsgerichte coach voor Aspergers

Ik kwam in aanraking met het Asperger-syndroom toen mijn oudste zoon, die inmiddels 17 jaar oud is, op zijn 7e deze diagnose kreeg. Vanaf dat moment heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met het syndroom. Deze deskundigheid zet ik graag in bij de begeleiding van cliënten met het Asperger-syndroom.

De oplossingsgerichte methode is heel geschikt om deze personen te begeleiden en effectief doelen te bereiken. Lees hier verder welke elementen van deze methode hiertoe bijdragen.

Het is mijn ervaring dat mensen met het Asperger-syndroom over hele bijzondere en unieke kwaliteiten beschikken. Het gaat er vaak om oog te hebben voor hun kwaliteiten en de dingen die positief zijn. Hen hiermee te complimenteren en op zoek te gaan naar de dingen die wel werken. Het maken van hele duidelijke en concrete afspraken over de zaken die de persoon wilt veranderen. En deze afspraken vervolgens heel gericht opvolgen.

Perspectief van de cliënt erkennen

Het beste resultaat wordt bereikt als begeleiders zich kunnen inleven in de Asperger. Een oplossingsgerichte coach volgt het perspectief van de cliënt. De coach stelt vragen om zo gedetailleerd en goed mogelijk het referentiekader en de gedachtewereld van de cliënt te begrijpen. In mijn coaching start ik met het luisteren en erkennen van de zienswijze en bedoelingen van de cliënt met het Asperger-syndroom. Hierdoor voelen cliënten zich begrepen en is het mogelijk om oplossingen te zoeken die echt werkbaar zijn, omdat ze aansluiten bij het denkkader van de Asperger.

Nadruk op de sterke kanten

Een oplossingsgerichte coach heeft een positief mensbeeld en versterkt de kwaliteiten en mogelijkheden van de cliënt. Door te complimenteren en feedback te geven op de dingen die goed gaan, versterk ik het gevoel van eigenwaarde en krijgt de client meer zelfvertrouwen. Aspergers (en hun omgeving) hebben vaak de neiging om zich te concentreren op hun fouten. Door te bespreken wat er wel goed gaat, krijgt de Asperger ook meer oog voor wat er wel goed werkt en kan hij of zij dit verder uitbouwen.

Zoeken naar werkbare oplossingen

Aspergers geven vaak de voorkeur aan hun eigen speciale aanpak voor het oplossen van problemen. Ik ga samen met de cliënt op zoek naar wat al goed gewerkt heeft en onderzoek of er iets bruikbaar is om huidige problematiek op te lossen of veranderingen in gang te zetten. Er wordt dus gezocht naar een aanpak en oplossingen die bij de cliënt met het Asperger-syndroom passen, waardoor de kans op slagen ook groter wordt.

Kenmerkend voor het oplossingsgericht coachen is dat de gewenste situatie heel concreet wordt gemaakt. Vragen die beantwoord worden: Wat doe je in die situatie? Hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan? Welke opeenvolgende stappen neem je? We maken samen een lijst van wat de cliënt zal doen om het gewenste resultaat te realiseren.

 

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach