Online loopbaanbegeleiding

Als je graag een nieuwe richting wilt geven aan je loopbaan maar niet goed weet welke, kan een loopbaancoach je helpen om daar meer zicht op te krijgen. Door te verkennen wie je bent, wat je kunt en wat je wilt, krijg je meer zicht op wat jou gelukkig maakt en kun je je loopbaan (weer) in eigen hand nemen.

Hierna geef ik je een idee hoe een loopbaan traject eruit ziet.  We doorlopen 4 stappen:

Stap 1: Zelf-verkenning
Stap 2: Zoek- en ontwikkelingsprofiel
Stap 3: Marktverkenning
Stap 4: Persoonlijk actieplan

Stap 1: Zelf-verkenning

Eerst onderzoeken we samen wat jij te bieden hebt, wie je bent en wat je belangrijk vindt.

Dit doen we aan de hand van oefeningen, vragenlijsten, dialoog. We onderzoeken je waarden en werkvoorwaarden, je bekwaamheden en kernkwaliteiten, je loopbaananker en kijken naar de rode draad in je levensloop.

Stap 2: Zoek- en ontwikkelingsprofiel

De uitkomsten van de zelf-verkenning zijn de basis om te bepalen wat je echt wilt. Je hebt zicht op de baan waar jij happy van wordt. Dit resulteert in een zoek- en ontwikkelingsprofiel. Je hebt duidelijkheid over de richting waarin je je loopbaan wilt vervolgen en hoe je je verder wilt ontwikkelen op korte en op lange termijn.

Stap 3: Marktverkenning

Nu gaat het om de vraag hoe je bereikt wat je echt wilt. Je gaat de markt verkennen en onderzoeken waar kansen liggen om datgene te bereiken wat je graag wilt.

Stap 4: Persoonlijk(e) actie(plan)

In de laatste fase ga je daadwerkelijk aan de slag om datgene te bereiken wat je wilt.  Dit kan zijn door te gaan solliciteren, een eigen bedrijf of praktijk op te zetten of een opleiding of training te gaan volgen. Ook kan het zijn dat je kiest voor deeltijd-werk, (tijdelijk) te stoppen met werken, ouderschapsverlof te nemen of demotie.

Aanpak en tijdsduur

Het volledige traject duurt ongeveer 12 à 16 weken. Dit is mede afhankelijk van de tijd die jij er wekelijks aan kan besteden. Hierbij is ervan uitgegaan dat je wekelijks 1 à 2 keer bezig bent met het traject (opdrachten, verdiepende vragen beantwoorden, etc.)

Na elke oefening ontvang je schriftelijk nog een aantal vragen en/of feedback van de coach. Het doel hiervan is om verdieping aan te brengen.


Samengevat

–        Gratis in-take (schriftelijk of face-2-face, naar keuze)
–        Professionele loopbaanbegeleiding op maat volgens een beproefde methode
–        Documentatie en huiswerkoefeningen
–        Schriftelijke vragen en  feedback van de coach
–        Onbeperkt mailcontact tijdens het traject, indien gewenst 1 a 2 X telefonische contact
tijdens het traject
–        Uitwisseling van informatie in een beveiligde web-omgeving (www.pluform.nl)
–        Doorlooptijd van het traject van 12 à 16 weken.  

Prijs

De prijs voor een particulier voor het totale traject bedraagt 575,- euro (inclusief BTW). Betaling vindt plaats in 4 termijnen.

Betaalt je werkgever het loopbaantraject, dan bedraagt de prijs 735,- euro (exclusief BTW).

Heb je interesse in een loopbaan traject? Neem dan hier contact op.

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach