Online coach voor Aspergers

Uit ervaring blijkt dat online coaching heel geschikt is om mensen met (kenmerken van) het Asperger-syndroom te begeleiden en effectief doelen te bereiken.

Welke elementen van deze methode dragen hiertoe bij?

Online coaching in de eigen vertrouwde omgeving

Aspergers hebben vaak te kampen met een zintuiglijke overgevoeligheid. Een groot voordeel van online coaching is dat men de coaching gewoon in zijn eigen vertrouwde omgeving kan doen. De cliënt kan de coach een email sturen wanneer hem of haar dat het beste past of wanneer het probleem relevant is.  Als coach kan ik daardoor reageren op wat hier-en-nu belangrijk is voor de cliënt.

Gesprek via email

Het is bekend dat cliënten met het Asperger-syndroom meer ontspannen zijn en hun gedachten en ervaringen beter onder woorden kunnen brengen als het gesprek plaatsvindt via email. Voorwaarde is wel dat de cliënt in staat is om zich schriftelijk uit te drukken.

Opvolgen van actiepunten

Het is voor cliënten met het Asperger-syndroom belangrijk om geregeld contact te hebben met de coach en opgevolgd te worden. In een online coachtraject is er zeer frequent contact tussen de coach en de cliënt (meerdere emailberichten per week). Daardoor ontstaat er een zeer levendige interactie en kan ik de cliënt goed opvolgen. Ik kan in kleine, concrete stappen werken, stimuleren via email en gerichte feedback geven na de uitvoering van een opdracht. Hierdoor wordt de kans groter dat de cliënt zich nieuw gedrag eigen maakt en zijn doel bereikt.

Positieve elementen van schrijven

Het opschrijven van gedachten en emoties in een email, helpt de Asperger om tot de kern te komen. Ook kan hij of zij daardoor meer afstand nemen van een situatie en de daarbij behorende gedachten en gevoelens beter ordenen. Ze kunnen het probleem makkelijker vanuit verschillende perspectieven bekijken, waarderen en in de context plaatsen. Het opschrijven draagt bij aan de verwerking op cognitief en op emotioneel niveau.

Herken je jezelf in (de kenmerken van) Asperger en loop je thuis of op het werk regelmatig tegen zaken aan? En wil je hier graag iets in veranderen?

Maak dan hier een afspraak voor een online coachtraject.

 

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach