Methodiek online coaching

Het ABC-model

Een coaching traject volgens het ABC-model bestaat uit de volgende drie fasen:

  • De eerste fase (Analyse-fase) start met het in kaart brengen van de huidige situatie. De analyse van de huidige situatie en de gewenste toekomstige situatie staat centraal. Er wordt vastgesteld wat het beoogde eindresultaat van het coachingstraject zal zijn, gevolgd door het formuleren van concrete doelstellingen.
  • In de tweede fase (Internalise-fase) wordt er actief en intensief samengewerkt met de coach om jouw doelstellingen te realiseren. Het kenmerkende van deze fase is dat je aan de slag gaat binnen realistische en relevante situaties (op de werkvloer of in je privé-leven). Sleutel woorden in deze fase zijn oefening, ervaren, reflectie, feedback en bekrachtiging. Dankzij de frequente contactmomenten, de kleine stappen en de motiverende aanpak van de coach, word je als het ware ‘in het proces gezogen’ waardoor je snel resultaat zult ervaren. Nieuw gedrag (vaardigheden) wordt in deze fase eigen gemaakt (geïnternaliseerd).
  • In de laatste fase (Sustain-fase) staat het waarborgen van de duurzaamheid van jouw behaalde doelstellingen centraal. De behaalde resultaten zullen hierdoor niet van korte duur zijn maar bestendigd voor de toekomst.
CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach