Kwaliteiten van introverten heel effectief in online coaching

Er is een aantal belangrijke verschillen tussen introverten en extraverten.  Introverten beschikken over bepaalde sterke kwaliteiten die ervoor zorgen dat online coaching voor deze groep mensen heel effectief is.

Welke kwaliteiten dragen hieraan bij?

  • Introverten krijgen hun energie vooral uit hun innerlijke wereld: ideeen, emoties, ervaringen. Hun focus ligt in zichzelf: ze hebben een rustige plek nodig waar ze zaken kunnen overdenken en zich op kunnen laden. Ze hebben het nodig precies te begrijpen waarom ze iets doen, voelen of denken. En ze hebben tijd nodig om na te denken voordat ze iets zeggen of reageren.
  • Introverten hebben meer tijd nodig om zich even terug te trekken, pauze te nemen en bij te komen. Omdat introverten onophoudelijk over allerhande zaken nadenken, kosten (nieuwe) prikkels van buitenaf (te)veel energie.  Ze hebben het regelmatig nodig om even tot zichzelf te komen.
  • Introverten houden van diepte en hebben oog voor detail. Hierbij gaan ze heel geconcentreerd en zelfstandig tewerk. Ze houden van rust om zich te concentreren.  Ze absorberen informatie van buitenaf, verwerken deze en geven deze een plek. Introverten hebben doorgaans ook heel veel geduld: lange tijd nadat ze nieuwe informatie hebben gekregen, zijn ze het nog steeds aan het herkauwen.
  • In het algemeen staan introverten meer open voor andermans standpunten en beschouwen ze ieders standpunt evenzeer de moeite waard. Dit maakt dat ze de overwegingen van iedereen horen en meenemen in hun eigen overwegingen. Dit maakt dat introverten zeer goed in staat te zijn om te reflecteren op zichzelf.

Online coaching via email doet in belangrijke mate beroep op deze kwaliteiten en eigenschappen. Bij online coaching heeft de persoon de tijd om zaken rustig te overdenken en op te schrijven. Ook kan men de coaching doen op de plek en tijdstip dat het het beste past. Het geeft de mogelijkheid om zich terug te trekken en tot zichzelf te komen, te reflecteren en dingen te overdenken. Via de email kan men veel over zichzelf vertellen. Dit kost (voor een introvert iemand) doorgaans minder energie dan in een mondeling gesprek. De coach stelt via email verdiepings- en reflectievragen en geeft feedback, waarmee de persoon vervolgens zelfstandig aan de slag gaat. Dit geeft de mogelijkheid om in het eigen tempo zaken te overdenken en aan te pakken.

Heb je interesse in een online coachtraject? Klik dan hier voor meer informatie.

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach