Ethische gedragscode

Ik ben lid (pre-EIA level) van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en onderschrijf daarmee de Ethische Gedragscode, het Klachtenreglement en de Algemene Voorwaarden voor Coaching van de NOBCO.

Klik op de afbeeldingen om de pdf bestanden te lezen (een nieuwe venster wordt geopend).

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach