E-coaching binnen organisaties

Op 4 mei 2012 vond het derde symposium ‘E-coaching’ plaats aan Tilburg University. De belangstelling voor e-coaching neemt onverminderd toe, zo bleek uit de grote opkomst. In plenaire sessies en vijf workshops werden de deelnemers geleid door de laatste ontwikkelingen op het gebied van online begeleiding. De nadruk lag hierbij op het gebruik van e-coaching binnen organisaties.

Op de website van de Universiteit van Tilburg staat een korte bloemlezing van de verschillende workshops inclusief de sheets van alle sprekers, klik hier: UvT E-coaching Symposium 2012

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach