Online Coaching

Oplossingsgerichte coach voor Aspergers

Ik kwam in aanraking met het Asperger-syndroom toen mijn oudste zoon, die inmiddels 17 jaar oud is, op zijn 7e deze diagnose kreeg. Vanaf dat moment heb ik veel kennis en ervaring opgedaan met het syndroom. Deze deskundigheid zet ik graag in bij de begeleiding van cliënten met het Asperger-syndroom.

De oplossingsgerichte methode is heel geschikt om deze personen te begeleiden en effectief doelen te bereiken. Lees hier verder welke elementen van deze methode hiertoe bijdragen. Lees verder

Online coach voor Aspergers

Uit ervaring blijkt dat online coaching heel geschikt is om mensen met (kenmerken van) het Asperger-syndroom te begeleiden en effectief doelen te bereiken.

Welke elementen van deze methode dragen hiertoe bij? Lees verder

E-coaching symposium 2012

Op vrijdag 4 mei 2012 bezocht ik het 3e E-coaching symposium at Tilburg University over de laatste professionele ontwikkelingen op gebied van online begeleiding in wetenschap en praktijk.

Wat is me bijgebleven van deze dag? Lees verder

Interview met het Europees Instituut over mijn ervaringen met e-coaching

Onlangs gaf ik een interview aan het Europees Instituut (dochter van De Baak) over mijn ervaringen met online coachen:

Kort op de bal spelen: ‘Groot voordeel van e-coaching is het zeer frequente contact tussen coach en coachee. Hierdoor ontstaat een zeer levendige interactie.’ Aan het woord is Rita Vanelderen.  Lees verder

Filmpje: Online coaching in vogelvlucht

Electronic coaching, ofwel e-coaching zit in de lift. Deze nieuwste vorm van coaching brengt voor clienten vele voordelen met zich mee. Alle belangrijke elementen van e-coaching plus de ervaringen van een coachee worden in deze video kort besproken. Als belangrijkste voordelen noemt deze coachee: “Door de anonimiteit kan ik alles zeggen op elk moment. En als ik een issue heb dat ik graag wil bespreken, kan ik het direct aankaarten bij mijn coach”. Lees verder

Positieve werking van online coaching

Wil je meer lezen over de positieve werking van online coaching?

In haar boek “Het succes v@n online coaching” laat Mirjam Windrich vanuit verschillende perspectieven de voordelen van online coaching zien.  Lees verder

E-coaching werkt

Op NU.nl (jan. 2012): De eerste uitkomsten van een langlopend onderzoek van de  Universiteit van Tilburg (UvT) over digitaal coaching zijn positief. De UvT kan na de eerste fase van het onderzoek een aantal voordelen benoemen. Zo komen cliënten door de sociale anonimiteit sneller tot de kern van hun verhaal. Het scheelt van beide kanten tijd, doordat een afspraak maken niet meer nodig is. Ook kunnen cliënten frequenter contact hebben met de coach; dat bevordert het coachingsproces.

Het artikel op NU.nl noemt ook nog de volgende voordelen: Lees verder

Werkafspraken

Hierbij een aantal werkafspraken die van toepassing zijn op onze coachingsactiviteiten:

  • Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Dit geldt ook wanneer de klant in opdracht van de werkgever gecoacht wordt. In dat geval worden afspraken gemaakt tussen werkgever, klant en coach over de aard en de inhoud van de rapportage.
  • De klant draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over zijn of haar eigen gedrag en de consequenties daarvan, zowel tijdens het coachtraject als daarna.
  • Voor online coaching geldt dat 15% van het totale bedrag in rekening wordt gebracht bij de start van het traject en de overige 85% aan het einde van de coachingsperiode.

Deze werkafspraken zijn van toepassing naast onze algemene voorwaarden voor coaching, die onverkort van toepassing zijn.

Online coach vermeld op

Er zijn verschillende sites met overzichten van coaches, adviseurs, counselors en therapeuten. Op deze sites kun je eenvoudig en snel een selectie maken op basis van een aantal criteria. Ook kun je soms ervaringen lezen van clienten. Lees verder

CoachToMail is een gecertificeerd e-coach


Inloggen e-Coach